I crise des nerfs: September 2008

Tuesday, September 30, 2008

the 5th Study on Fractals - wordless, senseless, lifeless

-images from http://boyingopaw.deviantart.com/

“time is an illusion.”
-albert einstein

Gakaulit na ko sa akong kaugalingon. Kanus a man ko maka amgo nga gahimohimo ra ko ug storya sa sulod sa akong ulo? Kanus a man naku angkunon nga gailaron ra nako akong kaugalingon?

Inig kahuman aning tanan, kataw an ra gihapon nako akong kaugalingon. Grabi nga katawa. Hahahahaha.

the parameters [in order of appearance]01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25